Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Fotoimpuls.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fotoimpuls.pl, prowadzony jest przez firmę PHU FOTOS Kodak Express Krzysztof Dobrzyniewicz, ul. Hoża 9, 16-300 Augustów, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Augustowa pod nr 4717, nr NIP 846-148-75-18, nr Regon 790751817 i zwany jest dalej "Sklepem".

 2. Z firmą można kontaktować się pod nr telefonu stacjonarnego: 087 643 2466, komórkowego: 661470272, a także za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@fotoimpuls.pl

 3. Zamawiający w sklepie internetowym fotoimpuls.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie fotoimpuls.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

§ 1. Realizacja zamówień, dostawa, płatności

 1. Sklep internetowy Fotoimpuls.pl prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę fotoimpuls.pl, na której można składać zamówienia.

 2. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem. Katalog Produktów znajduje się na stronie fotoimpuls.pl i obejmuje akcesoria fotograficzne m.in. albumy i ramki do zdjęć oraz usługi wykonania zdjęć, powiększeń, fotoksiążek, kalendarzy i innych produktów ze zdjęciami lub wzorami graficznymi dostarczonymi przez Klienta.

 3. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

  1. Odbiór osobisty – w siedzibie firmy przy ul. Hożej 9 w Augustowie

  2. Przesyłkę kurierską firmą GLS

  3. Przesyłkę Poczty Polskiej - Pocztex Kurier 48 oraz e-przesyłkę Pocztex Kurier 48.

 5. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.fotoimpuls.pl/pl/i/Dostawa-towaru-i-odbior-osobisty/9.

 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  1. W przypadku odbioru osobistego: gotówką lub kartą płatniczą, w siedzibie firmy przy odbiorze towaru lub przelewem bankowym (przedpłata)

  2. W przypadku wysyłki: przelewem bankowym (przedpłata) lub przy odbiorze (pobranie - rozliczenie z kurierem przy odbiorze przesyłki).

 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Paragon lub fakturę wkładamy do foliowej koszulki z listem przewozowym lub do paczki z Produktem.§ 2. Polityka cenowa

 1. Ceny w sklepie fotoimpuls.pl są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie: http://www.fotoimpuls.pl/pl/i/Dostawa-towaru-i-odbior-osobisty/9.

 2. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 3. Ceny Produktów podane w sklepie internetowym fotoimpuls.pl.pl są ważne tylko w ofercie prezentowanej na stronach fotoimpuls.pl i nie obowiązują w sklepie stacjonarnym firmy PHU FOTOS Kodak Express ani innych stronach internetowych, na których firma PHU FOTOS Kodak Express prowadzi sprzedaż.

 4. Ceny w sklepie internetowym fotoimpuls.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w sklepie stacjonarnym firmy PHU FOTOS Kodak Express.§ 3. Termin realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

 2. Czas realizacji zamówienia jest podany przy opisie towaru i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmy. W przypadku przesyłek pobraniowych (płatnych przy odbiorze) czas realizacji liczymy od momentu złożenia zamówienia.

 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy

 4. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy:

  1. odbiór osobisty – brak oczekiwania

  2. przesyłka kurierska GLS – 1 dzień (max. 2 dni)

  3. przesyłka Poczty Polskiej Kurier 48 - dostawa w 2 dni robocze.§ 4. Dostępność towaru

Przy każdym towarze w sklepie fotoimpuls.pl jest podana dostępność towaru:

 1. Niewielka, średnia, duża ilość – taki towar jest dostępny w naszym magazynie lub – w przypadku usług – jesteśmy w stanie go szybko wytworzyć i możemy go wysłać nawet tego samego dnia.

 2. Brak towaru – potrzebujemy czasu na jego sprowadzenie. W takim przypadku podamy osiągalność w wiadomości e-mail.

§ 5. Reklamacje


 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  1. wad fabrycznych,

  2. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sklep.

 3. Klient może zgłosić reklamację:

  1. listownie na adres: PHU FOTOS Kodak Express, ul. Hoża 9, 16-300 Augustów, LUB

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fotoimpuls.pl

 4. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

 8. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie dostarczonych towarów ze zdjęciami oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, wynikające z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 10. Zdjęcia towarów w sklepie fotoimpuls.pl przedstawiają konkretne egzemplarze danego towaru. Różnice w wyglądzie poszczególnych egzemplarzy konkretnego wzoru towaru, a w szczególności powtórzenia wzoru faktury w przypadku okładzin albumów, nie są podstawą do reklamacji.§ 6. Zwroty

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym fotoimpuls.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


 1. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

  2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

 2. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 3. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

  1. sklepie stacjonarnym PHU FOTOS Kodak Express, ul. Hoża 9, 16-300 Augustów, LUB

  2. odesłać Produkty pocztą lub firmą kurierską na adres PHU FOTOS Kodak Express, ul. Hoża 9, 16-300 Augustów

 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT).

 5. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.§ 7. Ochrona danych osobowych

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, czyli wysłania zamówienia oraz - jeśli klient wyrazi na to zgodę - w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności na stronie fotoimpuls.pl.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl